SSS

INNER WHEEL'İN AMACI NEDİR?

Demokratik, laik, çağdaş ve özgürlükçü ilkeler ışığında insanlığa hizmet etmek.

Gerçek arkadaşlığı ve dostluğu teşvik etmek.

Hizmete hazır bireyleri gönüllü olarak topluma yararlı hizmetler vermeye özendirmek.

Uluslararası anlayışı geliştirmek, tanışıklığı sağlamak.

Türk Kadınını uluslararası platformda başarıyla temsil etmek.

Karşılıklı anlayış, iyi niyet ve barış olgusunu geliştirmek.

Eğitim, sağlık, çevre vb sosyal konularda topluma yararlı hizmetler sunmak.

Benzer amaçlarla faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

İlk ,orta, lise ve yüksek öğretimde eğitim gören öğrencilere burs vermek.

NEDEN INNER WHEEL ÜYESİ OLMALIYIM?

Parçası olduğumuz topluma hizmet etmek.

İhtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak.

Birlikten kuvvet doğar olgusuyla insanların hayatlarına dokunmak.

Kadın ve kız çocuklarının eğitimiyle topluma katma değer yaratmak.

Kısacası ÜLKEMİZE ve İNSANLIĞA kalıcı & yapıcı bir iz bırakmak.

INNER WHEEL OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

TC vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Kadın olmak.

Gönüllü çalışmaya istekli olmak.

Tercihen yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Sorumluluk almaya çekinmemek.

Bilgi ve birikimini paylaşmaya hazır olmak.

Topluma fayda sağlamak istemek.

INNER WHEEL ÜYESİ OLDUĞUMDA SORUMLULUKLARIM NELERDİR?