Dünya Başkanı Mektubu

Dünya Başkanı Mektubu

DEĞİŞİME ÖNDER OLALIM Dr Bina Vyas Dünyadaki en büyük kadın hizmet organizasyonu olan Inner Wheel 2024 yılında 100’ncü Kuruluş Yılını kutlayacaktır. Geçen 96 yıl içinde çok değişiklikler olmuş, ihtiyaçlar değişmiş, insani problemler değişmiş, teknoloji değişmiş, araç gereç ihtiyaçları tamamen değişmiştir. Yıllar boyu Inner Wheel bu değişikliklere uyum sağlamıştır. Yalnız bu değişen zamanların hızıyla eşzamanlı olarak uyum sağlamalıyız. Esasen gelecekteki değişimlere hazırlıklı olmamız için bir vizyon sahibi olmalıyız. Bizler uluslar arası ölçekte kuvvetli ve mutlu halklar yaratacak projeler üretip, daha kalabalık kulüpler kurup başarılarımızla

Inner Wheel’in tanınmasını sağlamalıyız. Inner Wheel Birleşmiş Milletlerde Kadının Statüsü ve Kız Çocukları celselerinde temsil edilmektedir. Zaman zaman Birleşmiş Milletler Kamu Kuruluşlarına yapılabilecek projeler üzerinden tavsiyelerde bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler programlarının uygulanmasında bilhassa gençler, kadınlar ve yaşlılar konusunda onlara destek olmamızda bizlere çok güvenmektedir. Onun için de projelerimize BM tavsiyelerini de katmalıyız. Düşünce tarzımıza, davranışlarımıza, çalışmamıza, şahsi münasebetlerimize, iletişimimize, Inner Wheel’i tanıtımımıza, teşkilatımızın gerek maddi ve gerekse üye adeti olarak büyümesi için yapacaklarımıza, aynı idealleri taşıyan diğer kuruluşlarla yapılacak yardımlaşmalarda değişimi bizler yönlendirelim… Yüzüncü kuruluş yılımıza yaklaşırken değişimi yönlendirmemiz aşağıdaki yollarla olacaktır. Organizasyonumuza has stratejik plan ve idealler üretmek Üye sayımızı çoğaltmak Yeni Kulüpler kurmak Birleşmiş Milletler tavsiyelerine odaklanarak, 12—25 yaş kızları için eğitim programları yapmak Inner Wheel imajını kulüpler, bölgeler ve uluslararasında yüceltmek Tüm dünyadaki IW üyelerini sağlık, finansal bağımsızlık ve eğitim konularında bilinçlendirmek İdeallerimize uygun repertuara sahip temsil programları içeren kuruluşlarla iletişim kurmak Kolektif liderlik üzerinde çalışmak Bütün bunları başarabilmek için, üyelerimize liderlik gücü verip onların kendilerini kendi hür iradeleriyle lider olarak görmelerini kabul edip kendi liderliklerine inanmalarını sağlayarak daha verimli ve temelden bir değişim yapmamız lazımdır. Böylece biz, bu harika organizasyonun gururlu üyeleri olarak, değişime daha tesirli bir katkı sağlamış ve ihtiyaç içinde olan insanların hayatlarını aydınlatarak onlara hizmet etmiş oluruz. Bizleri hiçbir şey dünyada saygın bir kuvvet olmaktan alıkoymasın. Dünya bizleri bekliyor!

DR BINA VYAS

Uluslararası Inner Wheel Başkanı